Ogólne warunki zamówienia PMP Rolls & Service - POBIERZ
E-faktury

W przypadku dłuższej współpracy i cyklicznego wystawiania faktur warto, aby rozważyli Państwo zastosowanie e-faktur.

Jeżeli chcą Państwo przesyłać fakturę w postaci elektronicznej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) prosimy o podpisane z PMP Rolls & Service Sp. z o.o. porozumienia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej - POBIERZ