Przemysł Papierniczy

Produkcja i regeneracja walców papierniczych, produkcja i regeneracja pomp, cylindry suszące, przekładnie, serwis.

Obróbka Mechaniczna

Oferujemy usługi szlifowania, toczenia, frezowania, dłutowania i innych czynności mechanicznych.

Wyważanie

Dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą pomiarową firmy "SCHENCK" do diagnostyki maszyn oraz wyważania.

Serwis

Oferujemy przegląd i weryfikacje stanu technicznego oraz naprawy, remonty kapitalne i modernizacje pomp

REGENERACJA W ZAKRESIE:

- szlifowania/dogładzania oscylacyjnego płaszcza do uzyskania stanu warstwy wierzchniej parametr Ra;
- szlifowania czopów;
- wymiany czopów połączonych z wykonaniem w danych grupach materiałowych w zależności od obciążeń eksploatacyjnych;
- wyważania dynamicznego G1.0;G2.5;
- sprawdzeń /regulacji w układzie technologicznym pracy;


PRODUKCJA

Według posiadanej dokumentacji technicznej

- Cylinder suszący fi 1524x5790
- Cylinder suszący fi 1522x 4700


Według założeń/potrzeb eksploatacyjnych klienta z uwzględnieniem:

- średnica zewnętrzna;
- długość całkowita;
- ciśnienie pracy;
- temperatura pracy;
- naciągi eksploatacyjne;
- kat opasania susznika;
- moment obrotowy jednostki napędowej;
- moc jednostki napędowej;
- inne wymagania klienta podyktowane warunkami techniczno-eksploatacyjnymi


Cylindry zostają poddane procedurze obliczeń wytrzymałościowych metodą MES. Posiadają również Poświadczenie Badania Budowy i Próby ciśnieniowej zgodnie z Dyrektywa 97/23/WE w zakresie oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych.